Svenska | Deutsch | English
Välkommen till Resö Gamla Skola

Certifierad medlem i Swedish Welcome

Vi är en av många hundra medlemmar i Swedish Welcome som tillsammans arbetar för bättre gästupplevelser och hållbar utveckling. Genom återkommande tester av professionella rådgivare får vi veta hur bra vi är och får goda råd hur vi kan fortsätta utvecklas. Swedish Welcome innebär att

  • Du får trygghet i bokningen – du vet vad du köper
  • Vi erbjuder en trygg och säker miljö för våra gäster och medarbetare.
  • Vi arbetar för bättre gästupplevelser och hållbar utveckling.

Swedish Welcome certifierar boendeanläggningar inom sju olika typer av boende. Varje år görs en utvärdering av boendet genom besök av organisationens rådgivare. Besöken kan vara både förbokade och anonyma. Fler än 100 olika områden bedöms på en femgradig skala och vägs sedan samman i en övergripande bedömning:

  • Godtagbart
  • Bra
  • Mycket bra
  • Utmärkt
  • Enastående

Swedish Welcome hjälper på så sätt dig som gäst att välja ett boende eller en upplevelse som motsvarar dina förväntningar.  Resö Gamla Skola har 2014 certifierats i boendetypen Bed&Breakfast. Vi är stolta och glada över omdömet Utmärkt, som uttolkas: ” Visar resultat och ledarskap som överträffar nästan alla gästers krav i dag. Investerar mycket tid och engagemang på underhåll, uppföljning och förbättring av prestanda. Driver utvecklingsprojekt som inkluderar kompetensutveckling av medarbetare.”


tom