Svenska | Deutsch | English
Välkommen till Resö Gamla Skola

Storskolan på Resö

Skolan byggdes 1927. Då fanns redan småskolan vid Torgelsholmen och innan dess hade undervisning bedrivits i enskilda hus – ett rum avsattes som lektionssal, t ex på Hogen, Gropen, Kinnet, Nordgård med flera gårdar. På Torgelsholmen fanns också en matbespisning för skolbarnen.

Skolan byggdes med timmer från fastlandet. Till skillnad från andra timmerhus på ön, som i allmänhet först byggdes upp där timret fälldes och sedan plockades ner och flyttades, byggdes skolhuset direkt på den plats det skulle stå. Då man tagit till timmer i överkant kunde ytterligare ett hus byggas och det blev ursprungshuset till det som idag är restaurang Panget. Grunden grävdes för hand av August Lantz och stenfoten höggs på plats av stenhuggare från Tanum.

KLICKA HÄR för att läsa om skolhusets utveckling genom förra seklet – fram till dagens verksamhet med konferenser, uthyrning och Bed&Breakfast.

 

Medlem i kvalitets-varumärket Njord

Resö Gamla Skola är medlem i Njord Närvaror i Norra Bohuslän - ett lokalt kvalitetsvarumärke, som vill lyfta fram det unika som kommer från den nordligaste delen i Bohuslän. Njord har idag ett tjugotal medlemmar, vars verksamhet grovt kan indelas i fyra grupper eller verksamhetsområden: Fiske, upplevelseturism, mat och övriga producenter. Njords motto är: Kvalitet – med rötter i Norra Bohuslän och omsorg om framtiden! Läs mer om Njord på www.njordnb.se.

Varumärkets fullständiga namn – Njord Närvaror Norra Bohuslän – anspelar både på varor från vårt närområde och på vår närvaro i området. Vattnet utanför den nordbohuslänska kusten är Sveriges saltaste, djupaste och även artrikaste. Havsprodukterna härifrån är bland de mest smakrika du kan finna och de allra färskaste får bära namnet Njord. Här har i årtusenden bedrivits ett lokalt fiske.
Även modernare näringar, såsom turism, har långa traditioner i vårt område och många besökare har här funnit sitt semesterparadis. Norra Bohusläns attraktivitet förutsätter dock att detta är en levande bygd – under hela året. Då måste det finnas lokala företagare som skapar arbetstillfällen både genom att ta tillvara och förädla lokala råvaror och genom att utveckla nya högkvalitativa produkter och tjänster baserade på närmiljön.

Vi som äger och driver Resö Gamla Skola har ett ben i vardera av Njords huvudverksamheter. KLICKA HÄR för att läsa mer.

 

Certifierat värdskapsföretag för Kosterhavet

2009.09.09 bildades Sveriges första och hittills enda marina nationalpark, Kosterhavet. Parken är Sveriges artrikaste havsområde med över 6000 olika djur och alger under ytan. Nationalparken är en av landets allra största, med ca 38 000 ha havsbottnar och vatten och ca 900 ha land. I norr gränsar den till systerparken på norska sidan, Ytre Hvaler och i söder sträcker den sig till vattnen utanför Grebbestad. Resö ligger i princip mitt för parken och kommer att utgöra en av de sk nationalparksentréerna.

Kosterhavet och Ytre Hvalers nationalparker har tillsammans certifierat ett tjugotal svenska och norska företag som godkända samarbetspartner för aktiviteter i nationalparksområdet, sk värdskapsföretag. Ett av dessa är Resö Gamla Skola.

Klicka här för att läsa mer.

 

Certifierad medlem i Swedish Welcome

Vi är en av många hundra medlemmar i Swedish Welcome som tillsammans arbetar för bättre gästupplevelser och hållbar utveckling. Genom återkommande tester av professionella rådgivare får vi veta hur bra vi är och får goda råd hur vi kan fortsätta utvecklas. Swedish Welcome innebär att

  • Du får trygghet i bokningen – du vet vad du köper
  • Vi erbjuder en trygg och säker miljö för våra gäster och medarbetare.
  • Vi arbetar för bättre gästupplevelser och hållbar utveckling.

Klicka här för att läsa mer

 

Intressanta länkar

www.reso.se
www.kosterhavet.se
www.njordnb.se
www.vastsverige.com
www.vitlyckemuseum.se
www.mjolkerodgk.se
www.temporeso.se
www.swedishwelcome.se

tom

 

 

njordtomtom

 

 

tom

tom