Svenska | Deutsch | English
Välkommen till Resö Gamla Skola

Medlem i kvalitets-varumärket Njord

Resö Gamla Skola är medlem i Njord Närvaror i Norra Bohuslän - ett lokalt kvalitetsvarumärke, som vill lyfta fram det unika som kommer från den nordligaste delen i Bohuslän. Njord har idag ett tjugotal medlemmar, vars verksamhet grovt kan indelas i fyra grupper eller verksamhetsområden: Fiske, upplevelseturism, mat och övriga producenter. Njords motto är: Kvalitet – med rötter i Norra Bohuslän och omsorg om framtiden! Läs mer om Njord på www.njordnb.se.

Varumärkets fullständiga namn – Njord Närvaror Norra Bohuslän – anspelar både på varor från vårt närområde och på vår närvaro i området. Vattnet utanför den nordbohuslänska kusten är Sveriges saltaste, djupaste och även artrikaste. Havsprodukterna härifrån är bland de mest smakrika du kan finna och de allra färskaste får bära namnet Njord. Här har i årtusenden bedrivits ett lokalt fiske.

Även modernare näringar, såsom turism, har långa traditioner i vårt område och många besökare har här funnit sitt semesterparadis. Norra Bohusläns attraktivitet förutsätter dock att detta är en levande bygd – under hela året. Då måste det finnas lokala företagare som skapar arbetstillfällen både genom att ta tillvara och förädla lokala råvaror och genom att utveckla nya högkvalitativa produkter och tjänster baserade på närmiljön.

Vi deläger och driver genom Anders bolaget ResöRan AB, som innehar fiskebåtarna SD 262 Carona och SD 57 Balder. Båda båtarna är sedan länge Njord-fiskare, med skeppare som verkar för ett lokalt, hållbart fiske i norra Bohuslän. Båtarna trålar räka och kräfta med redskap som är speciellt utvecklade för att vara skonsamma mot miljön och minimera oönskade bifångster. Karaktären på fisket, dvs lokalt och i närområdet, möjliggör också att Njordbåtarna kan landa sin fångst samma dag. Färskare än så kan det inte bli!
Vårt eget engagemang i fisket baserar sig på att vi vill se till att Resö även fortsättningsvis är en attraktiv plats för boende och besökare – och då är en levande hamn med en aktiv fiskeflotta av mycket stor betydelse.

Resö Gamla Skola AB är också aktiv medlem i Njord, inom kategorin Upplevelseturism. Förutom att vi bedriver vår egen verksamhet i Njords anda, samarbetar vi med flera andra lokala Njordföretag om att erbjuda aktiviteter, upplevelser och produkter.

Som ett led i vår ambition att verka för att norra Bohuslän skall vara en levande bygd året om, har vi under 2010-2014 ägt och drivit även livsmedelsbutiken Resöboden AB, som är ansluten till Tempo-kedjan. Tempo Resö kan inte vara medlem i Njord, men vissa Njordmärkta produkter finns i sortimentet. Bilden här bredvid är från 2012, då vi byggde om butiken för att få ökad butiksyta och fräschare lokaler. Titta gärna på hemsidan www.temporeso.se – och framförallt välkomna att handla!

Intressanta länkar

www.reso.nu
www.kosterhavet.se
www.njordnb.se
www.vastsverige.com
www.vitlyckemuseum.se
www.mjolkerodgk.se
www.temporeso.se

TempoTempo