Svenska | Deutsch | English
Välkommen till Resö Gamla Skola

Inte bara snack…!

Vi på Resö Gamla Skola bryr oss om miljön och speciellt mycket om vår lokala miljö.

Vi är medlemmar och arbetar aktivt i det lokala kvalitetsvarumärket Njord, vars motto är: Kvalitet - med rötter i norra Bohuslän och omsorg om framtiden! Mer om Njord och vårt konkreta engagemang för en långsiktigt hållbar utveckling för fiske och turism i norra Bohuslän kan du läsa om under fliken ”Om oss”.

Vi är också certifierade medlemmar i Swedish Welcome. Mer om detta hittar du under fliken ”Om oss.” Organisationens filosofi är ”Hållbar användning av de resurser som är turismens bas – natur och kulturmiljöer, vatten, energi, livsmedel och det sociala ansvarstagandet – är vår viktigaste framtidsfråga”.

Vi på Resö Gamla Skola har tagit fram en miljö- och hållbarhetspolicy, som innehåller konkreta åtgärder och arbetsmetoder inom samtliga ovan nämnda områden. Du som gäst är varmt välkommen att hjälpa oss i detta arbete . Konkreta exempel är t ex att spara på vattnet, hjälpa oss att sopsortera och handla lokalt! Vi tar också gärna emot förbättringsförslag.