Svenska | Deutsch | English
Välkommen till Resö Gamla Skola

Certifierat värdskapsföretag för Kosterhavet

2009.09.09 bildades Sveriges första och hittills enda marina nationalpark, Kosterhavet. Parken är Sveriges artrikaste havsområde med över 6000 olika djur och alger under ytan. Nationalparken är en av landets allra största, med ca 38 000 ha havsbottnar och vatten och ca 900 ha land. I norr gränsar den till systerparken på norska sidan, Ytre Hvaler och i söder sträcker den sig till vattnen utanför Grebbestad. Resö ligger i princip mitt för parken och kommer att utgöra en av de sk nationalparksentréerna.

Kosterhavet och Ytre Hvalers nationalparker har tillsammans certifierat ett tjugotal svenska och norska företag som godkända samarbetspartner för aktiviteter i nationalparksområdet, sk värdskapsföretag. Ett av dessa är Resö Gamla Skola.

Under perioden 2009-2011 har Erika Hedenstedt Appelgren deltagit i utbildning i bl a marinbiologi, landbiologi, natur- och kulturhistoria, värdskap och nationalparkskunskap. Resö Gamla Skola har dessutom ingått ett värdskapsavtal med Kosterhavets nationalpark, där vi som företag åtar oss att:
• Utveckla Kosterhavet och Ytre Hvalers nationalparker till hållbara besöksmål av hög kvalitet
• Vara en god ambassadör för nationalparkerna, deras syften och de långsiktiga målsättningarna
• Genom ett gott värdskap i verksamheten värdesätta naturen i nationalparkerna och den biologiska mångfalden över och under ytan
• Arbeta för att besökare i området får en upplevelse som motsvarar och/eller överträffar deras förväntningar

Intressanta länkar

www.reso.nu
www.kosterhavet.se
www.njordnb.se
www.vastsverige.com
www.vitlyckemuseum.se
www.mjolkerodgk.se
www.temporeso.se

 

 

 

njord